21 POSTULATÓW MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI

My, młodzi, czujemy potrzebę zatroszczenia się o przyszłość kraju. Jesteśmy świadomi naszych różnic. Wierzymy, że dialog i wzajemny szacunek decydują o lepszej przyszłości. Marzy nam się Polska dla wszystkich – niezależnie od tego, jak każdy i każda z nas patrzy na świat. Nienawiść i nietolerancja to narzędzia proste w użyciu, ale przynoszące wyłącznie negatywne skutki. Nie chcemy ich ani w życiu codziennym, ani w polityce, ani w sferze kultury i mediów.

My, młodzi, jesteśmy ponad podziałami. Zależy nam na dobru Polski, świata i planety. Chcemy się angażować w sprawy dla nas ważne. Dlatego nic o nas bez nas – młodych.

1. Apelujemy o podniesienie poziomu debaty publicznej.
2. Nie chcemy, by politycy celowo pogłębiali podziały w społeczeństwie.
3. Żądamy niezależnych i obiektywnych mediów publicznych.
4. Chcemy, aby organy państwowe działały zgodnie z prawem.
5. Apelujemy o zwiększenie mocy sprawczej młodzieżowych rad miejskich oraz samorządów uczniowskich.
6. Domagamy się kształcenia obywatelskiego na wszystkich etapach edukacji.
7. Żądamy wprowadzenia do szkół warsztatów z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.
8. Apelujemy o szerzenie tolerancji w społeczeństwie.
9. Nie chcemy, aby wolność słowa była pretekstem do krzywdzenia drugiego człowieka.
10. Prosimy, by na nienawiść nie odpowiadać nienawiścią.
11. Chcemy równego traktowania wszystkich orientacji seksualnych.
12. Zaprzestańmy dyskryminacji na tle etnicznym i rasowym.
13. Żądamy równouprawnienia płci.
14. Chcemy zaprzestania dyskryminacji poglądów politycznych.
15. Skończmy z szerzeniem piętnujących stereotypów w społeczeństwie.
16. Domagamy się, by placówki szkolne w godzinach popołudniowych oferowały zajęcia ogólnorozwojowe, artystyczne i sportowe.
17. Apelujemy o większą dostępność miejsc, które mogą posłużyć integracji młodzieży.
18. Chcemy, by młodzi ludzie angażowali się w sprawy społeczne i polityczne.
19. Apelujemy do polityków o uszanowanie instytucji kulturalnych i nieingerowanie w ich działalność.
20. Domagamy się szacunku dla środowiska naturalnego, które jest dobrem wspólnym.
21. Nic o nas bez nas – młodych.

21 POSTULATÓW MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI | wystawa grafik z postulatami
termin | 28 sierpnia – 30 września 2020
miejsce
28 sierpnia – 1 września / ECS, wejście główne od strony historycznej Bramy nr 2
2 września – 30 września / ECS, plac przy fontannach od strony Placu Solidarności
wernisaż | 28 sierpnia 2020, piątek, godz. 17.30

miejsce | obok ECS, od strony historycznej stoczniowej Bramy nr 2
wstęp | wolny – przypominamy o zakryciu nosa i ust oraz o zasadach dystansu społecznego

Przeciwko podziałom i nienawiści. W obronie dialogu i wartości

Po tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza trójmiejska młodzież zorganizowała marsz Ponad Podziałami, który przeszedł ulicami Gdańska 6 lutego 2019 roku. W tym trudnym momencie uczennice i uczniowie – inspirowani postulatami spisanymi na słynnych tablicach z sierpnia 1980 roku – sformułowali 21 nowych postulatów. Chcieli wyrazić swoje potrzeby, żądania i apele. Opowiedzieć, jaka Polska im się marzy i czego nie akceptują zarówno w małej codzienności, jak i w dużej polityce.

40 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych to właściwy moment, by zaprezentować 21 postulatów Młodych Ponad Podziałami szerszej publiczności w formie kampanii społecznej.

Treść postulatów przełożono na język komunikacji wizualnej i nowoczesnego projektowania.
To efekt pracy 21 twórczych i zaangażowanych osób, które odpowiedziały na otwarte zaproszenie do udziału w projekcie. Autorki i autorów plakatów wyróżnia wielość stosowanych technik artystycznych. Dzielą ich miejsca zamieszkania, daty urodzenia i ścieżki edukacji. Łączą zaś autentyczność, wrażliwość i zaangażowanie obywatelskie.

Wystawa 21 postulatów Młodych Ponad Podziałami jest częścią kampanii społecznej realizowanej na ulicach Trójmiasta oraz w sieci.

Autorki i autorzy postulatów / Vladyslav Boyko, Dominika Chmielewska, Sylwia Doli Doliszna, Agata Dudzińska, Adrian Dziama, Ola Galewicz, Berenika Godlewska, Piotr Kaczmarek, Karo Koto, Magda Kowalska, Sławomir Jakub Krzyżak, Alicja Kultys, Rafał Kwiczor, Krzysiek Oleksiak, Dominika Padoł, Franco Polon, Joanna Rzezak, Joanna Sieczko, Kasia Sokołowska, Karolina Wiśniewska, Aleksander Znosko

Opieka artystyczna / Edgar Bąk, Anita Wasik, Ania Witkowska
Opieka redakcyjna / Paweł Sitkiewicz

Realizacja i współpraca / zespół Europejskiego Centrum Solidarności: Dorota Brzezińska, Magdalena Fryze-Seroka, Iwona Katarzyńska-Czaplewska, Aneta Lehmann, Zuzanna Marcińczyk, Patrycja Medowska, Magdalena Mistat, Agnieszka Wichrowska / zespół Młodych Ponad Podziałami: Julia Borzeszkowska, Maciej Hoffmann, Jakub Retyk

Patronem kampanii społecznej jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
Partnerem projektu są Młodzi Ponad Podziałami